Historia Firmy

Państwo Alicja i Janusz Pęgielowie od lat marzyli o stworzeniu własnego zakładu produkcyjnego. W 1981 roku Pani Alicja wraz z siostrą męża otworzyła małą cukiernię na Azorach. Po siedmiu latach rodzinnej współpracy Pęgielowie postanowili otworzyć własną pracownię cukierniczą w Nowej Hucie. W 1987 roku zwrócili się do Urzędu Dzielnicowego o przyznanie lokalizacji na obiekt, który chcieli zbudować z własnych funduszy. Urząd jednak był zainteresowany budową piekarni. Pani Alicja podjęła wówczas błyskawiczną decyzję: niech będzie piekarnia. W dwa lata później, tuż przed świętami Bożego Narodzenia w nowej piekarni przy ulicy Klasztornej można już było kupić chleb. Początkowo Pęgielowie dysponowali jednym piecem typu anglik , jednym samochodem dostawczym i zatrudniali ok. 15 osób. Mądrze inwestując przez kilka lat dokupili trzy nowoczesne piece komputerowe i następne cztery samochody dostawcze. Wraz z unowocześnianiem zakładu, poszerzaniem rynku i wzrostem produkcji zwiększano liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ( w 2000 roku ok. 50), jak również rozpoczęto szkolenie uczniów Szkoły Przetwórstwa Spożywczego ( ok. 10 osób) i studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

siedziba

W 1997 roku Alicja i Janusz Pęgielowie zrealizowali swoje pierwotne marzenie dotyczące zakładu produkcyjnego. Dobudowali do stojącego już budynku piekarni następne dwie pracownie, gdzie uruchomili cukiernię i nowy sklep. Obecnie Piekarnia- Cukiernia Alicji i Janusza Pęgielów obsługuje wiele sklepów na terenie dzielnicy Krakowa Nowej Huty jak również kilka punktów w centrum miasta oferując szeroką gamę produktów piekarskich i cukierniczych najwyższej jakości. Od początku istnienia cukierni zakład współpracuje z siecią hipermarketów Geant sprzedając w krakowskim Geancie więcej niż połowę oferowanych wypieków cukierniczych. Ze względu na wymagania jakościowe raz w miesiącu przeprowadzane są badania kontrolne (mikrobiologiczne) wybranych produktów. Zakład dysponuje atestami na wszystkie używane do produkcji urządzenia, opakowania, jak również normami zakładowymi na wszystkie oferowane produkty. Obecnie w Piekarni-Cukierni Alicji i Janusza Pęgielów stosuje się Dobrą Praktykę Higieniczną i Dobrą Praktykę Produkcyjną. Od dnia 1 07.2003 zakład wdraża system kontroli jakości żywności HACCP.